Obsah

Vážení rodiče,

 

vzhledem ke vzniklé situaci Vás žádáme, abyste se odpovědně seznámili s níže uvedenou směrnicí,  která upravuje základní provozní podmínky lišící se od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 

Dále je nutné před nástupem do MŠ si vytisknout Čestné prohlášení a Prohlášení o seznámení se se směrnicí, tyto vyplnit a při nástupu odevzdat. 

Pokud někdo nemá možnost formuláře stáhnout, bude možné je od pondělí 11. 5. 2020 vyzvednout na dveřích základní školy. 

Provoz v MŠ bude náročný, proto prosíme o zvážení, zda dítě za těchto podmínek do MŠ umístíte.

V případě nejasností můžete využít e-mailovou adresu: ms.bilykostel@centrum.cz

 

 

Směrnice provozu MŠ od 18. 5. 2020 do 31. 8. 2020

Směrnice provozu MŠ od 18. 5. 2020 do 31. 8. 2020 v PDF

Čestné prohlášení

Prohlášení o seznámení se se směrnicí