Obsah

Kroužek flétny 

 

Výsledek obrázku pro flétna dítě

Kroužek flétny má v naší MŠ již tradici. Vede jej p. učitelka Alenka Vrtílková ze ZŠ. Výuka probíhá v MŠ každý čtvrtek od 14.45 - 15.30 hodin. Po přestupu dítěte na ZŠ má kroužek návaznost a dítko pak může pokračovat v  kroužku na ZŠ. Kroužku se účastní většinou předškoláčci, příp. prostředňáčci. Pro mladší děti je náročná delší koncentrace a jejich prstíčky neobsáhnou flétničku.