Obsah

Ekocentrum Střevlík

Ekocentrum Střevlík jsme navštívili 19. 6. Jedna skupina žáků se zúčastnila programu s názvem Proč je dobré mít zahrádku, druhá skupina měla program s názvem Po stopách lesní zvěře. Počasí nám přálo. Program probíhal venku i uvnitř. Starší žáci měli možnost uplatnit svou energii prací na zahrádce. 