Obsah

Pasování předškoláčků na školáky 2019/2020

Během dopolední činnosti proběhlo na třídě Motýlků pasování předškoláků na školáky.
Děti dostaly ozdobnou šerpu, knížku s příběhy školáků na upomínku v MŠ a kytičku.
Celé dopoledne se neslo v příjemné a zábavné atmosféře. Děti si poté mohly zadovádět s balonky a zatančit si na dětské písničky.
Na celou akci se přišly podívat i děti ze třídy Sluníček, které naše školáky vždy mile uvedly hlasitým potleskem.
Moc jsme si tuto akci všichni užili a budeme se těšit na další společné.