Obsah

Střevlík Hejnice

Motýlci se vzdělávali díky prožitku z tématu "Teče voda teče" v hejnickém Střevlíku a naučili se spousty nových a zajímavých informací o našem povodí, kapalném skupenství, změnách počasí, apod.