Obsah

Vážení rodiče,

Flétna

i ve školním roce 2021/22 budeme otvírat kroužek flétny, který má v naší MŠ již tradici. Vede jej p. učitelka Alenka Vrtílková ze ZŠ.  Po přestupu dítěte na ZŠ má kroužek návaznost a dítko pak může pokračovat v  kroužku na ZŠ. Kroužku se účastní většinou předškoláčci. Pro mladší děti je náročná delší koncentrace a jejich prstíčky neobsáhnou flétničku.  Více informací bude vyvěšeno na nástěnce MŠ.