Obsah

Nabídka zájmových kroužků v MŠ pro šk. rok 2024/2025

 

    Nalezený obrázek pro děti tančí

 

 

Vážení rodiče,

 

zájmové kroužky pro nový školní rok vyvěsíme v průběhu měsíce září.

Uvítali bychom, pokud by se někdo z rodičů chtěl ujmout nějakého kroužku. Prosím, hlaste se p. uč. Ivě.