Obsah

Metoda El´konin

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností - metodu podle prof. Elkonina (autorkami české verze jsou doc. Mikulajová a Mgr. Dostálová), která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. Tato metodika má v českém jazykovém prostředí naprosto výjimečné postavení.

Odkaz: www.elkonin.cz

Při práci s dětmi jsme si říkali, co je věta, slovo, slabika, písmeno. Dále jsme dokázali vytleskat slovo podle počtu slabik, postupně i slabiky (počet tlesknutí) počítat, hledat  slova na určitý počet slabik, zapsat počet slabik obloučky.

KO-LO-TOČ        O-KO        STROP       NO-HA

 

       UUU                 UU              U                   UU  (děti zapisují obloučky spojené).

 

 

Toto můžete s dětmi dále procvičovat, buď slovně nebo s písemným záznamem obloučky. 

Děti také objevily, že jedna věc může mít různý počet slabik:  koč-ka  /  ko-čič-ka.

 

Děti většinou zvládají rozpoznat 1. písmeno (některé i poslední) ve slově. Je možné toto procvičovat např. slovním fotbalem nebo dávat na hromádku hračky začínající na stejné písmeno nebo hledat 2 hračky, které začínají stejně.... Další hezkou aktivitou je, že si dohodnete signál, když dítě uslyší, že slovo začíná (těžší varianta, že slovo obsahuje určité písmeno) např. na: Ž. Říkáte: silnice, hadice, žížala, voda....Na žížalu dítě tleskne, pleskne do nohou, vyskočí....

 

Další lekce se věnuje rozlišování dlouhých slabik a jejich zápisu:

 

vyslovíme slovo: dáreček, dáme důraz na první slabiku, necháme dítě slovo vytleskat a ukážeme mu tři možnosti zápisu:

 

UÚU            UUÚ            ÚUU

 

Zeptáme se, co asi znamená ta čárka nad obloučkem. Pokud dítě neví, můžeme mu ukázat písmenko A - Á a vyslovit s rozdílem délky. Poté si poslechne výslovnost slova DÁREČEK. Pracujeme se schématem a hledáme, které je správné - vyslovujeme: da-ré-ček  -    da-re-čék   -  dá-re-ček. Dítě rozpoznává rozdíl a určuje správné schéma.

 

Toto můžete trénovat s různými slovy: lehátko, žížala, víno, paní, Nováková a zapisovat schéma.

Možná to bude zpočátku těžké, ale po chvíli tréninku uvidíte obrovský posun.

Výhodou této činnosti je, že děti baví a samy pak hledaly různé předměty a můžete vymýšlet hodně variant. Např. nakreslit na papíry různá schémata a děti nosí předměty a přiřazují. V domácnosti by je to určitě bavilo. Jen, prosím, pozor, neopravujte dítě dříve, než Vám řekne, jak předmět nazývá, děti někdy pojmenovávají některé předměty odlišně (někdo míč, jiný balón...).

 

 

Cvičení - děti sedí na bobečku, vy říkáte slova a při dlouhé slabice vstanou a natáhnou ruce nahoru, při krátké se zase sníží.

 

HE - LI - KOP - TÉ - RA   - sedí, sedí, sedí, vstanou a natáhnou se, sedí.

 

 

Elkonin 1 - kytičky

tento prac. list jsme již dělali, může být pro děti opakováním, mohou Vám vysvětlit, jak se vyplňuje (spodními obloučky se vyznačí počet slabik u každé kytičky)

 

 

Elkonin 2 - Řepa

zde děti zapisují obloučky vždy postavu, která přibyla a mohou si ji vybarvit. Vpravo nahoře je sleduje bacil Omyl, též ho mohou vybarvit

 

 

Elkonin 3 - Řepa 2. dil

děti zapisují obloučky vždy postavu, která přibyla a mohou si ji vybarvit. Vpravo nahoru si mohou nakreslit svého bacila omyla.

 

 

 

Elkonin 4 - plody

děti zapisují opět obloučky počet slabik a vyznačí dlouhou slabiku čárkou nad obloučkem.

 

 

Elkonin 5 - plody

děti opět zapisují počet slabik, dlouhou slabiku vyznačí čárkou nad obloučkem.

 

 

Elkonin 6 - dlouhé slabiky

bacil omyl chce děti poplést a tak vytvořil některé zápisy chybně. Děti je mají odhalit a vedle zapsat správně (ra-ke-ta  - bez čárky, mě-síc - UÚ).