Obsah

Konzultační hodiny - zákonní zástupci si mohou domluvit s p. učitelkami individuální konzultace a informovat se tak na své dítě.

 

Zvykací doba nově přijatých dětí  - možnost pobytu rodiče v MŠ s dítětem - zpravidla 1. týden docházky v měsíci září od 6.30 - 8.00 hodin.