Obsah

Téma: Co už umím - starší děti:

 

Můžete se věnovat:

 • opakování barev, odstínů (světle, tmavě)

 • opakování tvarů

 • opakování velikostí: menší, větší...

 • opakování protikladů

 • třídění do skupin podle 1 kritéria, později podle více kritérií

 • počítání do deseti

 • prostorová orientace: nahoře, dole, uprostřed, za...

 • časová orientace: části dne, dny v týdnu, měsíce, roční období

 • řazení děje příběhu

 • vypravování podle obrázku

 • zvládnutí reakce na pokyn

 • zvládnutí mluvení ve větách

 • poznat počet slabik – vytleskáním

 • poznat začáteční písmeno

 • představení se: jméno, příjmení, věk, měsíc narození, bydliště, co dělám rád, jaké mám sourozence

 

 

barvy a jejich odstíny, tvary - prezentace

 

 

 

Báseň:

 

Trojúhelník

 

Trojúhelník má tři strany,
spojené vždy do špičky –
stejné, jakou vpředu mají
Popelčiny střevíčky.

 

 

  Obdélník

 

 

 Dvě strany tu delší jsou
a dvě kratší zůstanou,
dveře, dopis, lednice
či na boty krabice.

 

Pracovní list na barvy a tvary