Obsah

Vysvědčení

Předávání vysvědčení 29. 6. letos poprvé proběhlo v místním kostele. Atmosféra byla skutečně slavnostní. Po proslovu ředitelky školy předaly třídní učitelky zasloužené vysvědčení svým žákům. Se žákyněmi pátého ročníku jsme se definitivně rozloučili, i když to chvíli vypadalo, že si je ještě v příštím školním roce ponecháme. Celý rok si totiž přály propadnout, aby z naší krásné školičky nemusely odcházet. Toto přání se jim na okamžik splnilo, legrace se podařila, nicméně nakonec dívky obdržely pravé vysvědčení s vyznamenáním. Několik žáků bylo odměněno ředitelskou pochvalou za výtečnou reprezentaci školy. Jsme na své žáky hrdí a věříme, že i v příštím školním roce se jim bude skvěle dařit. Krásné prázdniny všem dětem a vyučujícím na úplný závěr popřál starosta obce.