Obsah

Vážení rodiče,

ohledně lyžařského kurzu proběhne schůzka se zástupci lyžařské školy, a to v pondělí 27. 1. 2020 od 16.00 hodin v MŠ. Více info v přiloženém letáčku.Schůzka - lyžařský kurz

 

 

Vážení rodiče,

od následujícího pololetí chystáme pro starší děti nový kroužek  "Kuchtík".  Jak již název napovídá, půjde o vaření, pečení, příprava pomazánek a jednoduchých pokrmů.  Kroužek povedou paní učitelky MŠ - Míša a Lucinka. Den a čas bude upřesněn, ale bude probíhat v rámci provozu MŠ. Nahlásit se můžete p. uč. Míše.

 

Vážení rodiče dětí, které spadají do povinného předškolního vzdělávání (děti narozené do 31. 8. 2014),

povinné předškolní vzdělávání probíhá každý pracovní den od 8.00 hodin do 12.00 hodin

Hrací pátek

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.

Omlouvání z povinné předškolní docházky z důvodu nemoci - viz rubrika Dokumenty - Organizační řád MŠ

Omlouvání z povinné předškolní docházky z jiných důvodů než je nemoc - před třídou Sluníček najdete formulář k vyplnění. Předejte ho, prosím, p. učitelce na třídě Motýlků.  Připomínáme vyhlášku č. 280/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, ve které je mimo jiné uvedena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky (nelze si dítě bezdůvodně nechat doma).