Obsah

Třídní schůzky pro rodiče dětí, které půjdou v dubnu 2019 k zápisu k povinné školní docházce do ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2019 na třídě Motýlků od 15.30 hodin. Více info viz letáčekzde ke stažení

Omezení provozu MŠ ve šk. roce 2018/2019 - viz letáček zde ke stažení

Vážení rodiče dětí, které spadají do povinného předškolního vzdělávání (děti narozené do 31. 8. 2013),

povinné předškolní vzdělávání probíhá každý pracovní den od 7.45 hodin do 11.45 hodin. Tyto děti by tedy měly přijít do školky nejpozději do 7.45 hodin. Ostatní děti do 8.00 hodin. Více informací obdržíte na třídních schůzkách.

Hrací pátek

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.

Omlouvání z povinné předškolní docházky z důvodu nemoci - viz rubrika Dokumenty - Organizační řád MŠ

Omlouvání z povinné předškolní docházky z jiných důvodů než je nemoc - před třídou Sluníček najdete formulář k vyplnění. Předejte ho, prosím, p. učitelce na třídě Motýlků.  Připomínáme vyhlášku č. 280/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, ve které je mimo jiné uvedena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky (nelze si dítě bezdůvodně nechat doma).