Obsah

 

Vážení rodiče,

o podzimních prázdninách budeme mít v MŠ omezený provoz. V úterý 29. října 2019 bude v provozu jedna třída a otevřeno bude do 16-ti hodin. Kdo si může nechat děti doma, budeme rádi.

Ve středu 30. října 2019 nepůjde v MŠ elektrický proud - viz letáčekprovoz 30.10.

Ve čtvrtek máme Halloweenskou párty a budou otevřeny obě třídy, v pátek taktéž obě.

 

Vážení rodiče dětí, které spadají do povinného předškolního vzdělávání (děti narozené do 31. 8. 2014),

povinné předškolní vzdělávání probíhá každý pracovní den od 8.00 hodin do 12.00 hodin

Hrací pátek

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.

Omlouvání z povinné předškolní docházky z důvodu nemoci - viz rubrika Dokumenty - Organizační řád MŠ

Omlouvání z povinné předškolní docházky z jiných důvodů než je nemoc - před třídou Sluníček najdete formulář k vyplnění. Předejte ho, prosím, p. učitelce na třídě Motýlků.  Připomínáme vyhlášku č. 280/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, ve které je mimo jiné uvedena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky (nelze si dítě bezdůvodně nechat doma).