Obsah

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

Vážení rodiče,

 

v současné době evidujeme  jeden případ pozitivního testu na onemocnění COVID-19 u dítěte ze třídy Motýlků, nicméně zatím MŠ funguje v běžném provozu. 

 

Hezké dny plné zdraví a síly

 

                                                       Vám všem přeje MŠ

 

 

V Bílém Kostele dne:  15. 10. 2020

 

 

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.

Omlouvání z povinné předškolní docházky z důvodu nemoci - viz rubrika Dokumenty - Organizační řád MŠ

Omlouvání z povinné předškolní docházky z jiných důvodů než je nemoc - před třídou Sluníček najdete formulář k vyplnění. Předejte ho, prosím, p. učitelce na třídě Motýlků.  Připomínáme vyhlášku č. 280/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, ve které je mimo jiné uvedena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky (nelze si dítě bezdůvodně nechat doma).