Obsah

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

Vážení rodiče,

 

v současné době máme hlášeny dva pozitivní případy COVID-19 z řad rodičů (z jedné rodiny), dítě je negativní a je v karanténě.

Další pozitivní případ se vyskytl z řad provozních zaměstnanců.

Provoz spojeného zařízení není omezen a jsou dodržována všechna hygienická opatření.

Je na Vašem zvážení, zda budete dítě do MŠ dávat. U dětí s povinným předškolním vzděláváním nebudeme toto v současné době vyžadovat.

Prosíme, stále dbejte zvýšené hygieny.

Prosíme, čtěte nástěnky či sledujte webové stránky, budeme zveřejňovat aktuální informace.

 

Hezké dny plné zdraví a síly

 

                                                              Vám všem přeje MŠ

 

 

V Bílém Kostele dne: 21. 9. 2020