Obsah

Konzultační hodiny - zákonní zástupci si mohou domluvit s p. učitelkami individuální konzultace a informovat se tak na své dítě.

 

Zvykací doba nově přijatých dětí  - možnost pobytu rodiče v MŠ s dítětem - zpravidla 1. týden docházky v měsíci září od 6.30 - 9.00 hodin.

 

Den otevřených dveří pro hraní - některý den na konci srpna si mohou rodiče nově nastupujících dětí přijít pohrát s dítětem do školky, seznámit jej s prostředím a ukázat mu místečko s jeho věcmi.

 

 

Společné akce 

- podzimní setkání u ohně s opíkáním a hrami

- vánoční a velikonoční dílničky

 

Akce pro rodinu a veřejnost

- účinkování  u vánočního stromečku

- vánoční besídka

- vystoupení pro seniory

- závěrečná akademie