Obsah

Naše MŠ je spojené zařízení se ZŠ, ředitelkou je paní Mgr. Irena Kostelencová. Jsme mateřská škola s celodenní docházkou, provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Máme dvě třídy - třídu mladších dětí v přízemí - Sluníčka a třídu starších dětí v patře budovy - Motýlci. Přijímáme děti zpravidla od 3 let do započetí povinné školní docházky. Za splnění určitých podmínek a vhodných okolností přijímáme i  děti od dvou let. Máme dobré zkušenosti s integrací cizinců a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním školním je do MŠ přijato MŠ 53 dětí ve věku od 2 do 7 let.  Pro starší děti je pořádáno mnoho akcí a výjezdů mimo školku (výlet do iQLANDIE, iQPARKU, Dinoparku, Hasičského muzea, Termálních lázní, Naivního divadla, Ekocentra Střevlík, pěší výlety, návštěvy farem s domácími zvířátky i jízdy na koníčcích, Lunaparku, návštěva ZŠ apod.).

Kromě bohatého výchovně-vzdělávacího programu na obou třídách pořádáme pro děti další akce v MŠ, jako je: líheň a vypouštění motýlků, karneval, Halloween, dílničky, pečení dobrot, vynášení Morany, zamykání lesa, turnaje z různých oblastí, olympiáda, programy pro rodiče s dětmi, vyšetření zraku, návštěva hasičů, divadlo Koloběžka, divadlo z Prahy, návštěva Mikuláše, besídka pro rodiče apod.

V budově MŠ se nachází kuchyň a jídelna a připravuje se zde čerstvá strava pro děti ze základní i mateřské školy. Jsme zařazeni do programu Skutečně zdravá škola.

Na třídě Sluníček působí p. učitelky: Klára Zemanová a Lucie Košvancová, na třídě Motýlků vedoucí učitelka Iva Svobodová, Michaela Malá a p. asistentka Simona Králová. Výpomoc na obou třídách zastává p. učitelka  ZŠ Alena Vrtílková (vede též kroužek flétny). Díky této spolupráci se děti již setkávají s p. učitelkou ze základní školy, vzájemně se znají a je pro ně ulehčen nejen zápis do ZŠ, ale i adaptace na nové prostředí základní školy.

Zřizovatelem je obec Bílý Kostel nad Nisou.