Obsah

 

 Seznam přijatých dětí pro šk. rok 2020/2021

 

 

 

Vážení rodiče,

obdrželi jsme pokyn Krajského úřadu v Liberci, který požaduje k příjetí dítěte do MŠ potvrzení o očkování od dětského lékaře, nikoli pouze fotokopii očkovacího průkazu.  Z tohoto důvodu si zde můžete stáhnout žádost, kterou Vám potvrdí dětský lékař. Formulář  bude také umístěn ve schránce na ZŠ.

Děkujeme za pochopení.

 

    Formulář - potvrzení dětského lékaře o očkování                                                                                       Vaše MŠ

 

 

Vážení rodiče,

informace k podání žádosti k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) společně s přihláškou naleznete v těchto odkazech:

Informace o průběhu zápisu

Informace o průběhu zápisu ve formátu PDF

 

Žádost k přijetí s čestným prohlášením

Žádost k přijetí s čestným prohlášením ve formátu PDF

 

Ke konci měsíce srpna plánujeme první třídní schůzky, kde obdržíte další formuláře a řekneme si důležité informace ohledně nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy (adaptační program, školní řád, důležitá tel. čisla, provoz MŠ a školní jídelny apod.).

Těšíme se na Vaše dětičky a na dobrou spolupráci s Vámi.

 

Informace pro rodiče:

(prosíme, tyto informace si důkladně pročtěte)

 

Co potřebují děti do MŠ zde ke stažení

 

Co má dítě zvládat před nástupem do MŠ

 

Než příjde dítě do školky

 

Jak ukládat dětem věci v šatně

 

Co radí UNICEF

 

Informace z MŠMT k zápisu:

Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy