Obsah

Zkoušky cyklistů

Žáci čtvrtého ročníku se letos zúčastnili zkoušek cyklistů. Nejprve museli prokázat teoretické znalosti a potom následovala praktická jízda na dopravním hřišti v Chrastavě pod odborným dozorem pana komisaře z dopravní policie. Všichni žáci bohužel nezískali průkaz cyklisty a budou si muset zkoušky zopakovat v příštím školním roce. Všem, kteří se dobře připravili, gratulujeme.