Obsah

obr

Kroužek LOGOCVIČKY pod vedením Bc. Kláry Zemanové, pomáhá dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže.

 

Je zaměřen zejména na:

rozvoj komunikačních a řečových dovedností,

rozvoj zrakové a sluchové percepce,

nácvik správného dýchání,

podporu hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky,

rozvoj smyslového vnímání,

práci ve skupině,

procvičení a uvolnění artikulačních orgánů pomocí různých cviků a pomůcek

a také pomocí relaxačních a pohybových cvičení zvýšit zdravé sebevědomí, posílit tělo a schopnost koncentrace.

 

obrázek