Obsah

Vážení rodiče, 

vytvořila jsem pro vás krátké shrnutí o řeči a jejím vývoji u školkových dětí. V textu máte odkazy na různé internetové stránky, týkající se tohoto tématu.

Pěkné čtení ;-) Bc. Klára Zemanová (logopedický asistent)

 

Cviky na mimické svalstvo 1

Cviky na mimické svalstvo 2

Řeč a její vývoj u dětí v mateřské škole

 

Logopedická péče

Primární logopedická prevence probíhá na obou třídách v rámci výchovně-vzdělávacího programu.

Na začátku každého školního roku provádí Bc. Klára Zemanová - logopedický asistent depistáž prostředňáčků a předškoláčků a doporučuje návštěvu klinického logopeda.

 

V případě potřeby nabízíme kontakt na logopedickou péči Mgr. Ilony Čilové - speciálního pedagoga -

tel.: 605 948 991.