Obsah

Zápis k povinné školní docházce dojde na zdejší ZŠ ve středu 10. dubna 2024. V MŠ se, prosím, zapište, na formulář s časem, ve který se k zápisu dostavíte. 

 

Ve středu 13. března 2024 od 14.00 hod. do 16.30 hodin     se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŚ, kde si budete moci prohlédnout prostory a případně Vám budou zodpovězeny dotazy.

 

Příprava na školu:

Jistě máte doma různé pracovní sešity či knížky, se kterými s dětmi pracujete. Pokud ještě ne, je možné je stále objednat na internetu, nabídka je široká. Pracovní sešity či knihy jsou buď všeobecné, které obsahují vše, nebo zaměřené na předmatematické dovednosti, grafomotoriku nebo svět (poznání a uvědomování si nejbližšího okolí, tradic....). Vhodné jsou také dětské časopisy, které obsahují úkoly rozmanitého charakteru.

 

Kromě pracovního sešitu je velmi důležité s dítětem mluvit o světě kolem něj, některé děti neznají základní pojmy (např. domácí zvířátka, jejich mláďátka, ovoce, zeleninu, dny v týdnu, roční období apod. - intenzivně jsme se těmto tématům věnovali), je vhodné vysvětlovat, co jak funguje, v jaké souvislosti, proč to tak je, jak se chováme a nechováme a dítěti pak zpětně klást otázky. Také je výborné číst knížky – nejdříve klasické pohádky, později přejít na např. příběhy s dětským nebo zvířecím hrdinou a opět klást otázky. Dítě tak rozvíjí myšlení a paměť.

 

Velice důležitá a prospěšná je pro dítě také komunikace, díky níž se nenásilnou formou mnohému naučí. Je také velmi vhodné dávat dítěti drobný úkol a být důslední v jeho splnění (např. prosím, připrav na stůl příbory nebo zavři dveře).

 

U pětiletých dětí se dále předpokládá samostatnost v sebeobsluze po použití WC a schopnost postarat se o své věci (např. složit si oblečení a vědět, kde je mám).

 

Za velmi nevhodné považujeme nechat hrát dítě násilné hry, což mu do jeho psychiky a k jeho rozvoji nic pozitivního nepřináší.

 

 

 

 

 

Materiály ke školní zralosti:

 

Pedagogicko-psychologická poradna - školní zralost

 

MŠMT - Desatero předškoláka

 

Základní požadavky

 

Připravenost pro ZŠ 1

Připravenost pro ZŠ 2

Připravenost pro ŽŠ 3

 

Zralý školák

 

Souhrn dle PPP (138.67 kB)