Obsah

 

 

 

 

Připravili jsme pro Vás soubor materiálů, který se týká vstupu Vašeho dítěte do základní školy. Materiály pochází z různých zdrojů, například z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci, ze ZŠ atd. Materiály si pozorně pročtěte a pokud budete potřebovat něco objasnit, rádi se Vám budeme věnovat.

 

Jistě máte doma různé pracovní sešity či knížky, se kterými s dětmi pracujete. Pokud ještě ne, je možné je stále objednat na internetu, nabídka je široká. Pracovní sešity či knihy jsou buď všeobecné, které obsahují vše, nebo zaměřené na předmatematické dovednosti, grafomotoriku nebo svět (poznání a uvědomování si nejbližšího okolí, tradic....). Vhodné jsou také dětské časopisy, které obsahují úkoly rozmanitého charakteru.

 

Kromě pracovního sešitu je velmi důležité s dítětem mluvit o světě kolem něj, některé děti neznají základní pojmy (např. domácí zvířátka, jejich mláďátka, ovoce, zeleninu, dny v týdnu, roční období apod. - intenzivně jsme se těmto tématům věnovali), je vhodné vysvětlovat, co jak funguje, v jaké souvislosti, proč to tak je, jak se chováme a nechováme a dítěti pak zpětně klást otázky. Také je výborné číst knížky – nejdříve klasické pohádky, později přejít na např. příběhy s dětským nebo zvířecím hrdinou a opět klást otázky. Dítě tak rozvíjí myšlení a paměť.

 

Velice důležitá a prospěšná je pro dítě také komunikace, díky níž se nenásilnou formou mnohému naučí. Je také velmi vhodné dávat dítěti drobný úkol a být důslední v jeho splnění (např. prosím, připrav na stůl příbory nebo zavři dveře).

 

U pětiletých dětí se dále předpokládá samostatnost v sebeobsluze po použití WC a schopnost postarat se o své věci (např. složit si oblečení a vědět, kde je mám).

 

Za velmi nevhodné považujeme nechat hrát dítě násilné hry, což mu do jeho psychiky a k jeho rozvoji nic pozitivního nepřináší.

 

Ve složce pracovní listy k vytištění přichystáme prac. listy pro předškoláky z různých oblastí a úrovní. Sami zjistíte, v čem je třeba Vaše dítě podpořit a pomoci mu.

 

Ve složce El´konin najdete instrukce a pracovní listy k této metodě, která je podle posledních výzkumů důležitá pro školní úspěšnost. Tuto metodu uplatňujeme u předškoláčků, ale i prostředňáčci, kteří ji slyšeli, se sami velmi dobře zapojili.

 

V poslední době jsme postřehli, že některé děti mají problém v práci s textem. Často jsme tuto aktivitu zařazovali, ale v této situaci by bylo dobré, kdyby jste v tomto pokračovali. Děti, které toto zvládají, Vám budou odpovídat s přehledem, některé děti si nejsou jisté a váhají nebo si text nedokáží zapamatovat nebo mu nerozumí. Je to zřejmě důsledek dnešní uspěchané doby, kdy různá technika je nenutí ke komunikaci, vymýšlení řešení, chápání, co se něčím myslí. Prosím, pomozte svým dětem v této oblasti, aby ve škole byly úspěšné, protože pokud nepochopí zadání učitele, nezvládnou splnit úkol, který by jinak byl pro ně „hračkou“.

 

Příklad:

 

Text: Je jeden les, ve kterém je plno stromů, mohutných i maličkých, a žije tu plno zvířátek. Pod třemi borovicemi bydlí rodinka pana srnce – maminka srna a koloušek Bořek, u jedlí mají pelíšek mrňavá selátka s maminkou i tatínkem Karlem, který je pečlivě hlídá a nikoho k nim nepouští. V celém lese je plno takových pelíšků, doupat a nor. Ale v nejkrásnějším koutě lesa, blízko šípkového keře na palouku, kde je nádherná zelená tráva, má pelíšek zaječí rodinka.

 

Nejprve přečteme celý text. Poté první větu. Klademe jednoduché otázky z první věty:

- je příběh z louky, řeky nebo lesa?

- co je v lese?

- jaké tam jsou stromy?

Pokud dítě něco neví, přečtěte mu větu znovu. Klidně několikrát. Pro nás je to jednoduché, ale děti musí být plně soustředěné, hodně přemýšlet. Dávejte nejdříve jednoduché otázky z malé části textu a při zvládnutí přidávejte. Uvidíte, jak se děti budou před Vašima očima zlepšovat. I my jsme z toho měli ve školce radost, jak se krásně rozvíjely. Někdo to například věděl, ale neměl odvahu to říct, aby neudělal chybu. Tohle všechno můžou zvládnout, než půjdou do školy.

Další věta:

- pod jakým stromem bydlí rodinka srnce?

- pod kolika stromy bydlí?

- kdo bydlí pod 3 borovicemi?

Můžete hned přidávat své otázky: „Myslíš si, že je borovice strom listnatý nebo jehličnatý....“

 

Po celém příběhu můžete klást nejtěžší otázky: O čem vlastně příběh byl? Co se tam stalo? Kdo v příběhu vystupoval? Jaké měli vlastnosti? Jaké z toho plyne ponaučení? Nebo nechat dítě text převyprávět. Dále můžete klást otázky, co bylo nejdříve a co později....

 

Materiály ke školní zralosti:

 

Pedagogicko-psychologická poradna - školní zralost

 

MŠMT - Desatero předškoláka

 

Základní požadavky

 

Připravenost pro ZŠ 1

Připravenost pro ZŠ 2

Připravenost pro ŽŠ 3

 

Zralý školák