Obsah

Vážení rodiče,

 

v pondělí 27. 9. bude ve školce omezený provoz, otevřena bude jedna třída. Kdo můžete, prosíme, dejte přednost pracujícím rodičům a užijte si s dětmi hezký prodloužený víkend. Otevřeno bude od 6.30 hod. - 16.00 hodin. 

                                                                                                                                         Děkujeme

 

 

 

 

Odkaz na fotografie z pasování na školáky:

www.uschovna.cz/zasilka/NF49Y6XGK87X4RJ7-I5R

 

 

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.

Omlouvání z povinné předškolní docházky z důvodu nemoci - viz rubrika Dokumenty - Organizační řád MŠ

Omlouvání z povinné předškolní docházky z jiných důvodů než je nemoc - před třídou Sluníček najdete formulář k vyplnění. Předejte ho, prosím, p. učitelce na třídě Motýlků.  Připomínáme vyhlášku č. 280/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, ve které je mimo jiné uvedena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky (nelze si dítě bezdůvodně nechat doma).