Obsah

Vážení rodiče,

 

děkujeme všem za hladký průběh prvního testování. Děti byly statečné a jsme všichni rádi, že jsme zase spolu.

Hezké dny,

 

                                                                                               Vaše MŠ

 

 

Vážení rodiče dětí, které dosud nejsou předškoláčky,

 

z Mimořádného opatření MZd mají nárok  osobní přítomnosti na vzdělávání v MŠ také děti, jejichž zák. zástupce vykonává některou z následujících profesí:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

Kdo z Vás potřebuje umístit své dítě v MŠ, neprodleně se přihlaste p. Svobodové na tel. č. 776 800 130 - můžete volat nebo poslat SMS zprávu. Pro přijetí dítěte budete potřebovat potvrzení od zaměstnavatele, že pracujete v některé z výše uvedených profesí. 

Dále si, prosím, přečtěte instrukce: Šťastný návrat do školy, kde je zpracována organizace nástupu dětí do MŠ a organizace testování.

 

Vážení rodiče,

v tomto odkazu naleznete informace k návratu předškoláčků a dalších dětí do MŠ dne 12. dubna:

Šťastný návrat (16.9 kB)

 

 

 

Někteří prostředňáčci a maláčci si ještě chvíli pohrají doma a snad se také brzy uvidíme.

 

SEDMIKRÁSKA | Kamínkové vyšívání Obrázek s kamínků sada diamantové vyšívání  pejsci štěnátka KAMÍNKY JSOU PO CELÉ PLOŠE

 

 

Vážení rodiče,

na našich webových stránkách v sekci Základní škola - rubrika Zápis do 1. ročníku najdete potřebné informace k zápisu. 

Vážení rodiče,

v sekci Zápis do MŠ najdete aktuální informace k zápisu pro šk. rok 2021/2022.

 

 

 

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.

Omlouvání z povinné předškolní docházky z důvodu nemoci - viz rubrika Dokumenty - Organizační řád MŠ

Omlouvání z povinné předškolní docházky z jiných důvodů než je nemoc - před třídou Sluníček najdete formulář k vyplnění. Předejte ho, prosím, p. učitelce na třídě Motýlků.  Připomínáme vyhlášku č. 280/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, ve které je mimo jiné uvedena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky (nelze si dítě bezdůvodně nechat doma).