Obsah

Provoz školky bude ukončen v pátek 8. 7. (v úterý 5. a ve středu 6. 7. je školka uzavřena z důvodu státních svátků). Od 1. 7. bude otevřena pouze jedna třída a provoz končí každý den v 16.00 hodin. 

Opět se sejdeme taktéž v omezeném režimu (1 třída a provoz do 16-ti hodin) v pondělí 15. 8. 2022.

 

Krasné prázdniny!!!

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.

Omlouvání z povinné předškolní docházky z důvodu nemoci - viz rubrika Dokumenty - Organizační řád MŠ

Omlouvání z povinné předškolní docházky z jiných důvodů než je nemoc - před třídou Sluníček najdete formulář k vyplnění. Předejte ho, prosím, p. učitelce na třídě Motýlků.  Připomínáme vyhlášku č. 280/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, ve které je mimo jiné uvedena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky (nelze si dítě bezdůvodně nechat doma).