Obsah

Vážení rodiče,

z důvodu velké absence dětí v MŠ a jedné paní učitelky se vánoční besídka a dílničky přesouvají na úterý 20. 12. ve stejných časech.

MŠ bude o vánočních prázdninách uzavřena od 23. 12. (pátek) do 1. 1. (neděle). 

________________________________________________________________________________________________

 

Seznam pedagogické literatury k zapůjčení

 

Konzultační hodiny - kdo by měl zájem z řad rodičů se informovat na průběh výchovně-vzdělávacího procesu svého dítěte, je možné si domluvit konzultaci s paními učitelkami.