Obsah

Naše MŠ je spojené zařízení se ZŠ, ředitelkou je paní Mgr. Irena Kostelencová. Jsme mateřská škola s celodenní docházkou, provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Máme dvě třídy - třídu mladších dětí v přízemí - Sluníčka a třídu starších dětí v patře budovy - Motýlci. Přijímáme děti zpravidla od 3 let do započetí povinné školní docházky.  Máme dobré zkušenosti s integrací cizinců a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním školním je do MŠ přijato MŠ 51 dětí ve věku od 2 do 6 let.  Pro starší děti je pořádáno mnoho akcí a výjezdů mimo školku (výlet do iQLANDIE, iQPARKU, Dinoparku, Hasičského muzea,  Naivního divadla, Ekocentra Střevlík, pěší výlety, návštěva ZŠ apod.).

Kromě bohatého výchovně-vzdělávacího programu na obou třídách pořádáme pro děti další akce v MŠ, jako je: líheň a vypouštění motýlků, karneval, Halloween, dílničky, pečení dobrot, vynášení Morany, zamykání lesa, turnaje z různých oblastí, olympiádu, programy pro rodiče s dětmi, vyšetření zraku, návštěvu hasičů, divadlo Koloběžka, divadlo z Prahy, návštěva Mikuláše, besídka pro rodiče apod.

V budově MŠ se nachází kuchyň a jídelna a připravuje se zde čerstvá strava pro děti ze základní i mateřské školy.

Na třídě Sluníček působí p. učitelky: Klára Zemanová a Lucie Košvancová, slečna asistentka Barbora Štěpánková. Na třídě Motýlků vedoucí učitelka Iva Svobodová, Michaela Malá a p. asistentka Simona Králová.

V tomto školním roce probíhají v naší školce tři zájmové kroužky: anglický jazyk, kuchtík a flétna.

Zřizovatelem je obec Bílý Kostel nad Nisou.