Obsah

Naše MŠ je spojené zařízení se ZŠ, ředitelkou je paní Mgr. Irena Kostelencová. Jsme mateřská škola s celodenní docházkou, provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Máme dvě třídy věkově smíšené - třídu Sluníček a třídu Motýlků. Přijímáme děti zpravidla od 3 let do započetí povinné školní docházky.   V letošním školním je do MŠ přijato MŠ 46 dětí ve věku od 3 do 6 let.  Pro starší děti je pořádáno mnoho akcí a výjezdů mimo školku (výlet do iQLANDIE, iQPARKU, Dinoparku,  pěší výlety, návštěva ZŠ apod.).

Kromě bohatého výchovně-vzdělávacího programu na obou třídách pořádáme pro děti další akce v MŠ, jako je: lyžařský kurz, chov a vypouštění motýlků, karneval, Halloween, dílničky, pečení dobrot, vynášení Morany, zamykání lesa, soutěže z různých oblastí, sportovní olympiádu, programy pro rodiče s dětmi, vyšetření zraku, návštěvu hasičů, divadlo Koloběžka, besídka pro rodiče, pasování předškoláků na školáky apod.

V budově MŠ se nachází kuchyň a jídelna a připravuje se zde čerstvá strava pro děti ze základní i mateřské školy, také pro cizí strávníky, hlavně z řad seniorů.

Na třídě Sluníček působí p. učitelky: Klára Zemanová a Valerie Bužiková. Na třídě Motýlků zástupce ředitele pro MŠ p. učitelka Iva Svobodová a Barbora Štěpánková.

V tomto školním roce děti navštěvují dva zájmové  kroužky: anglický jazyk a logopedický kroužek.

Zřizovatelem je obec Bílý Kostel nad Nisou.