Obsah

Tvůrčí činnost ve VV

Výtvarná výchova rozvíjí originalitu našich žáků, buduje schopnosti týmové práce, motivuje tvořit něco, co udělá radost nejen jim samotným, ale zejména dalším lidem, pro které nakreslí a vytvoří pěkné dílo.